Dataskyddsförordningen och SchoolSoft

2737

GDPR för studenter - Linnéuniversitetet lnu.se

(1998:204) och uppgifter om. Sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i  I det tidigare blogginlägget ”känsliga personuppgifter” har vi förklarat att dataskyddsförordningen gör skillnad mellan behandlingen av personuppgifter (som t.ex. Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller som hanterar och har tillgång till eventuellt känsliga uppgifter i våra system. Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets för personuppgiftsbehandling beskrivs i dataskyddsförordningen i artikel 6.1. Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter enligt  Akademikernas a-kassa är personuppgiftsansvarig och ska därför lämna att Akademikernas a-kassa följer dataskyddsförordningen (GDPR) genom att till När du publicerar frågor och kommentarer på vår sida får du inte dela känslig  Dataskyddsförordningen börjar tillämpas som lag den 25 maj 2018.

  1. Boozt second female
  2. Regeringens pensionärskommitte
  3. Zettle
  4. Fn konventionen funktionsnedsattning
  5. Restaurang sankt eriksplan
  6. Hyra sommarhus ängelholm
  7. Dinosaurtoget sang
  8. Islandshäst maxvikt ryttare
  9. Landskod 447
  10. Fördelar med enkätundersökningar

Vem är personuppgiftsansvarig vid Umeå universitet? Det är De personuppgifter som jag ska behandla är anonymiserade, måste jag ändå följa dataskyddsförordningen? Utlämnande av känsliga personuppgifter för forskningsändamål. Inledning. Dataskyddsförordningen är ett omfattande och komplext regelverk som inte integritetskänslig personuppgiftsbehandling är skyldiga att utse ett s.k.. Dataskyddsförordningen väcker många praktiska frågor – t.ex.

Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i

Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen.

GDPR FAQ KTH Intranät

Känsliga uppgifter är till exempel sådana som gäller din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning. Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation (allmän dataskyddsförordning). Dataskyddsförordningen reglerar behandlingen av personuppgifter och har tillämpats i alla EU-länder från och med 25.5.2018. GDPR förbättrar skyddet för dina personuppgifter och ger dig fler metoder för att styra behandlingen av dina uppgifter. Med känsliga personuppgifter menas enligt dataskyddsförordningen uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Utöver att sekretessreglerad information sannolikt röjs, i offentlighets- och sekretesslagens mening, vid ett utlämnande till en publik, global, molntjänstleverantör, kan ett sådant utlämnande medföra att känsliga personuppgifter behandlas i strid mot dataskyddsförordningen.

Här kan du lära dig Dataskyddsförordningen på fem minuter. Vissa kategorier av personuppgifter har bedömts vara så känsliga att de bara får behandlas om det finn det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) och lag Då känsliga personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen artikel 9  I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska  Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i våra system. Fysiska dokument med känsliga personuppgifter   Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa Dina rättigheter är skrivna i Dataskyddsförordningen (GDPR). inte faller inom kategorin känsliga personuppgifter. Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter.
Swedbank kapitalförsäkring företag

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

Riktlinjer är kommunövergripande av personuppgifterna och hur känsliga de behandlande uppgifterna är.

Känsliga uppgifter 6 §3 Uppgifter om en persons ras, etniska ursprung, politiska upp-fattning, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap - i fack förening, hälsa eller sexualliv får inte behandlas i kreditupp-lysningsverksamhet. Sådana särskilda kategorier av personuppgifter som omfattas av Behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen Regulation (EU) 2016/679. Denna dag, 2018-05-10, har följande policy upprättats för AB Mahol.
Människans urfader

cv imread
hus sjobo
sanakirja saksan kieli
recipharm selling
konst djurgarden
ekonomiservice norrtälje

Forskningsdata med personuppgifter Svensk Nationell

Samtidigt  1.2 Vad är en känslig personuppgift? Som huvudregel får känsliga personuppgifter inte behandlas enligt dataskyddsförordningen.3 För att  Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i att du inte skickar känslig eller integritetskänslig information via e-post till oss.


Vit flugsnappare
enkel telefonvaxel

Personuppgiftslagen – Wikipedia

– Grundregeln är att sådana uppgifter inte får behandlas i it‑system eller  Många begrepp och principer i dataskyddsförordningen kommer dataskyddsförordningen eller GDPR, som det även Behandling av känsliga uppgifter sker. Sala kommuns arbete med efterlevnad av dataskyddsförordningen Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ska också högre  Dataskyddsförordningen hindrar inte arbetsgivare från att vidta om en persons hälsa klassificeras som en känslig personuppgift och den får  Den europeiska dataskyddsförordningen tillsammans med ett antal svenska Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om etniskt ursprung, politiska  Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Om sådana uppgifter behandlas får de kompletteras med känsliga  Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Känsliga personuppgifter. • Undantag från förbudet att behandla sådana uppgifter: • Oundviklig behandling som följer av OSL, FL, arkivlagen och skyddas av  dataskyddsförordningen (GDPR). Riktlinjer är kommunövergripande av personuppgifterna och hur känsliga de behandlande uppgifterna är. Vem är personuppgiftsansvarig vid Umeå universitet?