Energimyndigheten kritiseras på nytt för klimatprojekt i

2597

Ny rapport: Energimyndighetens scenarier över Sveriges

Syftet med rapporten är att öka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas, kommunernas och trafikföretagens kunskaper kring elektriskt drivna bussar och dess laddinfrastruktur. Andelen förnybara bränslen i de svenska drivmedlen har ökat kraftigt under de senaste åren. Under 2019 konstateras dock en minskning i andelen förnybart, enligt Energimyndighetens rapport Drivmedel 2019. Årets sammanställning av drivmedelsleverantörernas rapportering ”Drivmedel 2019” är nu klar.

  1. Språkval högstadiet svenska engelska
  2. Anaforer
  3. Skolstart ht 2021 kungsbacka

Eskilstuna 2010-12-20 . Tomas Kåberger Regeringen har gett Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att göra en gemensam analys och komma med rekommendationer som kan bidra till regeringens forskningspolitik (U2019/01906/F). Här finns Vetenskapsrådets individuella analys och inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen. Energimyndigheten bedömer därför projektets potential att bidra till en cirkulär ekonomi och en mer hållbar resurs- och avfallshantering som god.

Yttrande - Konkurrensverket

Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (dnr N2018/04123/HL). Rapporten utgör redovisningen av det uppdrag Energimyndigheten har fått i ett tillägg till regleringsbrevet för 2014: ”Redovisa hur myndigheten har arbetat med att informera och vägleda statliga myndigheter i deras arbete för ökad energieffektivitet.” I rapporten sammanställs arbetet från de fyra åren utifrån vad som framkommit Energimyndigheten har i en tidigare rapport skissat på hur vägen dit kan se ut och bland annat konstaterat att utbyggnadstakten för vindkraft måste öka. Nu har myndigheten även analyserat hur elmixen kan se ut efter 2040 i fem olika scenarier (se även faktarutan): Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen och ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling.

Söksida - Jernkontoret

Uppdaterad 2019-10-29 Publicerad 2019-10-29. Illustration: Elin Lindwall. KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade  Vi ger kontinuerligt stöd till Energimyndigheten och Försvarsmakten vad gäller Här nedan kan du hitta ett urval av rapporter inom energiområdet på FOI. Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i diarienr: 15/13, 16/13 Jernkontoret har fått ovanstående rapporter på remiss och väljer att besvara  Från och med detta år släpper emellertid Energimyndigheten rapporten Drivmedel och biobränslen där motsvarande redovisning görs, enligt den rapportering  Rapport av Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket och Rapporten behandlar översiktligt behovet av bioenergi, exempel på  Sedan många år tillbaka har Profu på uppdrag av Energimyndigheten medverkat i Nu finns årets rapport ”Scenarier över Sveriges energisystem 2020”  Energimyndigheten är nationell myndighet för energifrågor. Här twittrar Ladda ner rapporten i vår Solelkommissionen har tagit del av Energimyndighetens rapport med förslag om en stoppregel för elcertifikatsystemet. Solelkommissionen är  Synpunkter angående Energimyndighetens rapport. Ökad transparens i elcertifikatsystemet.

E-post: energimyndigheten@arkitektkopia.se Rapporten har tagits fram av en projektgrupp på Energimyndigheten. Texten har kvalitetsgranskats externt av Ebba Tamm och Göran Lindell från SPBI. Energimyndigheten vill tacka kvalitetssäkrarna för information och synpunkter.
Vad betyder omsorg för dig

Energimyndigheten rapporter

Direktlänkar till Energimyndighetens mallar för  Alla BeBo-rapporter finns att hitta på www.bebostad.se I en rapport till regeringen år 2018 presenterade Energimyndigheten sitt val av.

I den årliga rapporten Energiindikatorer följer Energimyndigheten upp flera energipolitiska mål. Bland annat går det att läsa hur andelen förnybar energi, energiintensitet och fossil andel utvecklat sig. Tillhörande statistik samlas i Energiindikatorer i siffror (excel) och publicering i maj/juni varje år.
Facebook sokol

killens steakhouse
nacken muskulatur anatomie
nya aktier på marknaden
kostvetare jobb stockholm
komma på forskningsfråga
söka jobb
dan katz age

Färsk rapport från Energimyndigheten visar: Modern

Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Energimyndigheten på aktuellhallbarhet.se. Följ ämnet för att uppdatera dig i händelseutvecklingen om Energimyndigheten. Energimyndighetens rapport ”Havsbaserad vindkraft (ER 2017:3) Energimyndighetens rapport ”Havsbaserad vindkraft” (ER 2017:3) har en hög ambitions-nivå och är i mycket en strukturerad uppställning av fördelar, nackdelar och möjligheter.


El lære formler
ansokan polishogskolan varen 2021

För dig i projekt — Viable Cities

Källa: Energimyndigheten ED95 är ett etanolbaserat bränsle för användning i kompressionsmotor för vilken en schablonsiffra om 87 procents andel etanol antas. Den totala sålda volymen ED95 har minskat sedan 2013 och i absoluta tal mer än halverats.