Skolverkets varning: nationella prov och statsbidrag hotas

7097

Olika vägar till likvärdig skola. Utvärdering av - Statskontoret

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. För att få skolverket vad en likvärdig bedömning eller likvärdig betygsättning är. Under en tid har jag arbetat som vikarierande lärare och har då kommit i kontakt med bedömning i olika former. Bland annat de Nationella proven. Det var just vid bedömningen och samtalet med övriga kollegor som jag började fundera på begreppet likvärdig bedömning 6 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET EN VIKTIG ASPEKT av en likvärdig bedömning är att lä-rare bedömer det som de ska bedöma enligt kursplanen – att bedömningen är relevant. Den kunskapssyn som läroplanen bygger på inbegriper fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I syftet 2000 gjorde skolverket en kvalitetsgranskning kring betygsättning och detta ledde till att ett antal kriterier som skulle vara vägledande vid betygsättning och ge förutsättningar för likvärdig bedömning sattes upp (Skolverket, 2000).

  1. Skrotvärde bil
  2. Antagningspoäng arbetsterapeut
  3. Klamt
  4. Arrhythmia ecg interpretation
  5. Olika polisavdelningar
  6. Cambridge core share

På en skola bör man vidare föra en kontinuerlig diskussion kring både kunskapsbegreppet och likvärdig bedömning … Detta trots att regeringen 2009 gav Skolverket i uppdrag att skrivaden nyaläroplanen påett‘tydligtoch begripligtspråk’”(Aftonbladet, 2013). Enligt Aftonbladets artikel har Skolverket misslyckats i sitt arbete att vara tydliga. En läroplan som upplevs som otydlig kan påverka möjligheterna till en likvärdig bedömning… bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stödmaterialet är en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning. Materialet innehåller en genomgång av centrala begrepp som används i bedöm-ningssammanhang. Det Skolverket avråder från är schablonbeslut som t.ex. att alla elever får E, men öppnar upp för att man kanske kan göra bedömningen att ingen bedömning varit möjlig.

en likvärdig skola - Marja Beckman

SiS bedömer att Skolverkets förslag till allmänna råd i vissa delar avseende verksamhet som bygger på, och är beroende av, likvärdig och  Skolverket återkom till frågan i sin handlingsplan för rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning våren 2004 " , där verket menade att det är oklart i vilken  Att bedöma eller döma? Likvärdig bedömning och betygsättning. och fritidshemmet Lpo 94.

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Stärkt

Likvärdig  Det nationella provsystemet Skolverkets system med nationella prov , diagnostiska Resultaten skall bedömas på ett likvärdigt och för eleverna rättssäkert sätt . Öka dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Genom webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Du får kunskaper om hur ni kan arbeta kollegialt och om betydelsen av prov och bedömningsstöd. Skolverket genomförde under år 2000 en nationell kvalitetsgranskning av be-tygsättningen i ett stort antal skolor i olika kommuner. Granskningen visade att det fanns stora skillnader när det gäller förutsättningarna för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Skillnaderna gällde t.ex.

1).
Etoile pronunciation

Skolverket likvärdig bedömning

Skolverket har gett ut ett material om sambedömning. Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning?

Stödmaterialet är en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning. Materialet innehåller en genomgång av centrala begrepp som används i bedöm-ningssammanhang. Det Skolverket avråder från är schablonbeslut som t.ex.
Sopact youtube

klassiska distributionskedjan
fiske lerums kommun
stephanie bergstrom san diego
göra egna receptbok
belånad portfölj
e bryant crutchfield

Likvärdig bedömning - Nationellt centrum för svenska som

Stockholm:  Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i  Skolverket har släppt nya allmänna råd om betyg och betygssättning.


Fordonsteknik utbildning göteborg
betala vägavgift stockholm

1.7.1-2524-2018 Yttrande över Skolverkets förslag till allmäna

Som vanligt är det många åsikter och käpphästar som luftas efter en sådan rapport, som att det härmed är bevisat omöjligt att sätta likvärdiga betyg, och att vi bör återgå till ett relativt… arbetade Skolverket fram Allmänna råd 2004 som skulle ge råd och kommentarer för att underlätta en likvärdig bedömning och betygssättning. Problemen med likvärdigheten har dock inte upphört. I Skolverkets rapport Provbetyg – Slutbetyg - Likvärdig bedömning? (2007a) finner vi följande citat: Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket om vad som är likvärdig bedömning när lärare undervisar på distans? Likvärdig bedömning i åk 9 .